Novel Pencil Sharpener Runs by Electricity (Apr, 1940)

Novel Pencil Sharpener Runs by Electricity

Designed as an improvement on the familiar hand-cranked desk model, a new pencil sharpener is operated by electricity. As pictured in the photograph at the left, a pencil to be sharpened is placed in the opening at the top of the unit’s dustproof, dome-shaped housing. A small switch button is pressed, and within a few seconds the electrically powered mechanism forms a sharp writing point.

1 comment
  1. […] Dagens luke inneholder en knippe utmerkede nettsted med visjoner om framtiden. Les alt om kyr med bukser, soldater med kvister i hatten (Fortreffelig sitat fra artikkelen: dette er ikke menn fra mars, selv om det kan virke slik!), ultramoderne elektriske blyantspissere og hvordan du best kan underholde deg selv hvis du leker deg med litt kvikksølv og en knippe andre livsfarlige kjemikalier. […]

Submit comment

You must be logged in to post a comment.